പ്രമുഖ ‌കോസ്മറ്റിക് ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി

വാഷിങ്ടണ്‍: പ്രമുഖ ‌കോസ്മറ്റിക് ബ്രാന്‍ഡിന്റെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചതുമൂലം കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി. ലോറിയല്‍ യുഎസ്‌എയുടെ കെമിക്കല്‍ ഹെയര്‍ സ്‌ട്രെയിറ്റനിംഗ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍