റഷ്യയും ഖത്തറും ദേശീയ കറൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യാപാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു

അതേസമയം, ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കിടയിലും പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള റഷ്യയുടെ വ്യാപാരം കുതിച്ചുയരുകയാണ്.