മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ: ഡിവൈഎഫ്ഐ

അതേസമയം മാത്യു കുഴൽ നാടനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ഒറ്റ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നും