അന്താരാഷ്‌ട്ര വേദിയിൽ ഉക്രെയ്ൻ പതാക തട്ടിപ്പറിച്ച് റഷ്യൻ പ്രതിനിധി; ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി ഉക്രെയ്ൻ എംപി

ഉക്രെയ്ൻ എംപി ഒലെക്‌സാണ്ടർ മാരിക്കോവ്‌സ്‌കിയുടെ കൈയിൽനിന്നു റഷ്യൻ പ്രതിനിധി ഉക്രെയ്ൻ പതാക തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് വിഡിയോ