സ്ത്രീകൾക്ക് ബഹുമാനം കിട്ടാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇനി ജോലി ചെയ്യാനില്ല; ബോളിവുഡിൽ അഭിനയിക്കില്ലെന്ന് ഇറാനിയൻ നടി മന്ദന കരീമി

വളരെ ചെറിയ ഈ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും ഒത്തുതീർപ്പിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജീവിതം എന്നെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം