ഉത്രാട ദിനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്‍ഡ് മദ്യവില്‍പന

തിരുവനന്തപുരം: ഉത്രാട ദിനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്‍ഡ് മദ്യവില്‍പന. 117 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്‍പനയാണ് ബെവ്കോ നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം