പെട്രോള്‍ഹെഡ് ആക്റ്റര്‍; ബിബിസി ടോപ്പ്ഗിയര്‍ മാഗസിന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി ദുല്‍ഖര്‍

ബിബിസി ടോപ്പ്ഗിയര്‍ മാഗസിന്‍ ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ പെട്രോള്‍ഹെഡ് ആക്റ്റര്‍ പുരസ്കാരം നേടി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍.