വഴിയോരങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ നോണ്‍ വെജ് കടകളും വൈകുന്നേരത്തോടെ റോഡുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക; രാജസ്ഥാനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപി എംഎൽഎ

വൈകുന്നേരത്തോടെ എല്ലാ തെരുവുകളും വൃത്തിയാക്കണം. നോണ്‍ വെജ് ഭക്ഷണം വില്‍ക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും നീക്കം ചെയ്യണം. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരസ്യമായി