കെഎസ്ഇബി വാഴകൾ വെട്ടിയ സംഭവം; കർഷകന് നഷ്ടപരിഹാരമായി മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ നൽകും

ഇന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി. പ്രസാദുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം. നേരത്തെ കര്‍ഷകന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാന