കർണാടകയിൽ ബജ്റംഗ്ദൾ നിരോധിക്കുമെന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്തെ ജങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും കർണാടകയിലെ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം; കണ്ണൂരിൽ ബജ്റംഗ്ദൾ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

1992-ൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനാണ് ബജ്റംഗ്ദളിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. "ജയ് ജയ് ബജ്രംഗി" എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർന്നു.