ചൈനീസ് ജി20 പ്രതിനിധിയുടെ ബാഗ് പരിശോധന; ഡൽഹി ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായത് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

ഒരു പ്രമുഖ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടന്നതെന്നാണ് വിവരം. നഗരത്തിലെ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രമായ ചാണക്യപുരി