ഹൈദരാബാദിൽ ലഭിച്ച ആരാധക പിന്തുണ; സന്തോഷമറിയിച്ച് പാക് നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം

ഹൈദരാബാദിലെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും കണ്ട് മനസുനിറഞ്ഞു എന്ന ക്യാപ്ഷനോടു കൂടിയാണ് പാക് നായകന്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള