ക്ഷേത്രം തകർക്കും; അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിനു നേർക്ക് ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി

ഇതോടൊപ്പം അയോധ്യയിലെ മഹർഷി വാൽമീകി വിമാനത്താവളത്തിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം മുതൽ, കേന്ദ്രസർക്കാർ