ഫോർകെ അറ്റ്മോസിൽ ഓ​ഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മണിച്ചിത്രത്താഴ് റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു

1993ലായിരുന്നു ഫാസിലിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മണിച്ചിത്രത്താഴ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ, സുരേഷ് ​ഗോപി, തിലകൻ, നെടുമുടി വേണു