ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാല്‍ മതി പാരന്റ് വന്നാല്‍ താമസസൗകര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും; ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഗ്രേസ് ആന്റണി

സിനിമയില്‍ നായികയായി എന്ന് ഞാന്‍ കരുതി. നായിയാകാനുള്ള ലുക്കും ഫിസിക്കും ഒന്നും ഗ്രേസിനില്ല, അതിനാല്‍ ഇതിലേതൊരു ക്യാരക്ടര്‍ റോളാണെന്ന് അവര്‍