ആര്യന്‍ഖാന്‍ പ്രതിയായ ലഹരി മരുന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച എന്‍ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വന്നേക്കും

മുംബൈ: ആര്യന്‍ഖാന്‍ പ്രതിയായ ലഹരി മരുന്ന് കേസ് അന്വേഷിച്ച എന്‍ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വന്നേക്കും. അന്വേഷണത്തില്‍ സംശയകരമായ