ശബരിമലയിൽ അരവണ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു; വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഏലയ്‌ക്ക ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള അരവണ

ശബരിമലയിൽ അരവണ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു. ഏലയ്‌ക്ക ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള അരവണയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്

കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യം; ശബരിമലയിലെ അരവണ വിതരണം തടഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി

കീടനാശിനിയുടെ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയമായ അളവിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നിലവാര അതോറിറ്റി ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി.

ശബരിമലയിലെ അരവണയില്‍ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഏലയ്ക്ക; കണ്ടെത്തിയത് 14 കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം

മുൻപേ തന്നെ അരവണയിലേത് നിലവാരമില്ലാത്ത ഏലയ്ക്കയെന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.