ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം; നടൻ ശരത് കുമാറിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

ഡയേറിയ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്ന നടന്റെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.