ആരും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന് മുകളിലല്ല; ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ഹമാസിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ശൂന്യതയിലല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 56 വർഷമായി പലസ്തീൻ ജനത ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന