സ്റ്റണ്ട് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് കൽക്കിയിൽ; അതിനായി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു: അന്ന ബെൻ

ഈ സിനിമയിലെ മെയിൻ ആളുകൾക്ക് മാത്രമെ അത് അറിയുമായിരുന്നുള്ളു. ഡിക്യു കാമിയോ റോളിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് വളരെ വൈകിയാണ്. ആ കഥാപാത്രം

വൈപ്പിന്‍ കരയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണം;മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി അന്ന ബെന്‍

കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുറന്ന കത്തുമായി ചലച്ചിത്രതാരം അന്ന ബെന്‍. വൈപ്പിന്‍ കരയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്. വൈപ്പിന്‍കരയിലെ ബസ്സുകള്‍ക്ക്