കെ ടി ജലീൽ ഒരു ഭീകരവാദിയാണെന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല: വി ടി ബൽറാം

സംഘ് പരിവാറിന്റെ ഹേറ്റ് സ്പീച്ചിനെ നിയമപരമായി നേരിടാൻ കേരള സർക്കാർ അതിനിരകളാകുന്ന പൗരർക്ക് പിന്തുണയും സഹായവും നൽകണം.