ഇത് കലിയുഗത്തിലെ അമൃതകാലം; യഥാര്‍ത്ഥ അമൃതകാലം വരാൻ മോദി സര്‍ക്കാരിനെ പുറത്താക്കണം: സീതാറാം യെച്ചൂരി

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇത് കലിയുഗത്തിലെ അമൃതകാലമാണ് . സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യില്‍ അമൃത് എത്തിക്കുമ്പോ