അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം തകര്‍ത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് പണിയുമെന്ന് അല്‍ ഖൈ്വദ

അടുത്തതായി ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ അടിത്തറയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാമക്ഷേത്രം പൊളിക്കും, ഇന്ന് ക്ഷേത്രമായി മാറിയ അവിടെ , ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ അടിത്തറ