ഭക്ഷണവും വെള്ളവും സംഭരിക്കാൻ യുകെ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു; കാരണം അറിയാം

നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഒരു പദ്ധതി നൽകുമ്പോൾ, അടുത്ത ആഘാതത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാ

അതിതീവ്ര മഴ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മിന്നൽ പ്രളയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം; മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

ശക്തമായ കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കേരള തീരത്ത് നിന്ന് കടലിൽ