നടന്‍ ബാലയുടെ വീട്ടില്‍ ആക്രമണശ്രമം

കൊച്ചി: നടന്‍ ബാലയുടെ വീട്ടില്‍ ആക്രമണശ്രമം. കാറിലെത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് ബാലയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാല കോട്ടയത്ത്