പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ; സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വീടും,വസ്തുക്കളും കണ്ടു കെട്ടി

ഹര്‍ത്താല്‍ അക്രമകേസിലെ പ്രതികളുടെയും പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ഭാരവാഹികളുടെയും സ്വത്തുക്കളാണ് റവന്യു റിക്കവറി നിയമത്തിലെ 35 വകുപ്പ് പ്രകാരം ജപ്തി ചെയ്ത്,