മെസി ജനിച്ചത് അസമിലെന്ന ട്വീറ്റുമായി കോൺഗ്രസ് എം പി; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊങ്കാല

'ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽനിന്നുള്ള ആശംസകൾ, താങ്കളുടെ അസം ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു' എന്നായിരുന്നു ഖലിഖിന്റെ ട്വീറ്റ്.