മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എ. സമ്പത്തിനെ മാറ്റി

മുന്‍ ലോക്സഭാ എംപിയും ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുമായിരുന്നു.2021 ജൂലൈയിലാണ് എ സമ്പത്തിനെ