ബിഎസ്‌എന്‍എല്‍ 4ജി സേവനങ്ങള്‍ നവംബര്‍ മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

4ജി സേവനങ്ങള്‍ നവംബര്‍ മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ബിഎസ്‌എന്‍എല്‍. 6ആമത് ഇന്ത്യന്‍ മൊബൈല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ വച്ചായിരുന്നു ബിഎസ്‌എന്‍എലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. മറ്റ് മൊബൈല്‍