ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ത്രിഡി പ്രിന്റഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബംഗളുരുവിൽ

നിര്‍മാണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിലാക്കി നിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ത്രീഡി കോണ്‍ക്രീറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് എന്നാണ്