ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഉപയോഗിക്കുക 2508 കുപ്പി വോട്ടുമഷി

ഇന്ത്യയില്‍ ഈ മഷി നിര്‍മിക്കാന്‍ അനുവാദമുള്ളത് മൈസൂരു പെയ്ന്റ് ആന്‍ഡ് വാര്‍ണിഷ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമാണ്. 1962 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്