ഇന്ത്യയുമായുള്ള തർക്ക പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ 100 രൂപ നോട്ട് പുറത്തിറക്കാൻ നേപ്പാൾ

ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി തർക്കമുള്ള ലിപുലേഖ്, ലിംപിയാധുര, കാലാപാനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ കറൻസി

100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്ക് നോട്ടുകളും പിൻവലിക്കുക; ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി തേടി

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണമിടപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും