മതപരമായ സഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സംഭാവന നൽകില്ല: വിദ്യ ബാലൻ

single-img
1 June 2024

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്ന അഭിമുഖം ഒരു മാസം മുൻപ് നടി വിദ്യാബാലൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിമിക്കാൻ സംഭാവന നൽകില്ലെന്നും, കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നുമായിരുന്നു നടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്.

‘ഒരു മതപരമായ സഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും സംഭാവന നൽകില്ല. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശുചിത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലകൾക്ക് എൻ്റെ സംഭാവന ഞാൻ നൽകും’, -വിദ്യ ബാലൻ പറഞ്ഞു.

‘നാം തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് മതപരമായ ഒരു ഐഡൻ്റിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മതം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയി മാറുന്നു’; എന്നും ഈ അഭിമുഖത്തിൽ വിദ്യ ബാലൻ പറഞ്ഞു.