ജനകീയ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് എൻസിഇആർടി

single-img
25 April 2023

എൻസിഇആർടി അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ നീക്കം ചെയ്യലുകൾക്കിടയിൽ, പ്രധാന കർഷക സംഘടനയായ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ബികെയു) എന്ന ജനകീയ പ്രസ്ഥാനവും നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കാണുമെന്ന് ബികെയു പറഞ്ഞു.

എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ബികെയുവിന്റെ ഉയർച്ചയും 1988ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭവുമാണ് 12-ാം ക്ലാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ‘ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉദയം’ എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. അന്നത്തെ കർഷക നേതാവും രാകേഷ് ടികൈത്തിന്റെ പിതാവുമായ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ടികൈത് ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

എൺപതുകളുടെ ദശകത്തിലുടനീളം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തും ഈ കർഷകരുടെ വമ്പിച്ച റാലികൾ BKU സംഘടിപ്പിച്ചു. മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ബികെയു നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വർഷം നീണ്ട കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ചില രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ ഈ നീക്കം നോക്കികാണുന്നത് .

എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ യുക്തിസഹമാക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്തതായി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അക്കാദമിക് സെഷനിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിച്ചു.