ചൈന എല്ലായ്പ്പോഴും വംശീയ വിദ്വേഷത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നു; അമേരിക്കക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി ചൈന

മുൻപേതന്നെ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള വിവേചനം അമേരിക്കന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ വിട്ടു മാറാത്ത രോഗമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നത്.

വെള്ളത്തൊപ്പിയിട്ട ഉത്തരാധുനിക ഫാസിസ്റ്റുകള്‍

ഫാസിസം എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ലോകജനതയുടെ മനസ്സിലേയ്ക്ക് ആദ്യമെത്തുക മുസ്സോളിനി, ഹിറ്റ്ലര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ മുഖങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ മനസ്സിലേയ്ക്ക് ആദ്യം