അന്ന് ചെെനയിലെ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പടർന്ന വെെറസ് ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ: അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡോക്ടർക്ക് നൽകേണ്ടിവന്നത് സ്വന്തം ജീവനും

ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ രോഗികൾ ഒരേ മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് മൃഗ മാംസം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണെന്ന ലീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ചെെനീസ് സർക്കാർ ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു

കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം വിവരം നൽകിയ ഡോക്ടർക്കെരെ അന്ന് കേസ്: ഇന്ന് മാപ്പ്

നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടായതോടെ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും ഡോക്ടർ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി...