എന്തുകൊണ്ട് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നില്ല?റിസർവ് ബാങ്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകിയ അധിക ലാഭവിഹിതം സൗജന്യമായി വാക്‌സീൻ നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കേരള ഹൈക്കോടതി

single-img
24 May 2021

വാക്സീൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കേരള ഹൈക്കോടതി. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് സൗജന്യ വാക്‌സീൻ നൽകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ സൗജന്യമായി വാക്‌സീൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നു ചോദിച്ച കോടതി ഫെഡറലിസം നോക്കേണ്ട സമയം ഇതെല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്‌സീൻ നൽകാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഏകദേശം 34,000 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ 54,000 കോടി രൂപ അധിക ലാഭവിഹിതമായി റിസർവ് ബാങ്ക് സർക്കാരിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക സൗജന്യമായി വാക്‌സീൻ നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നായിരുന്നു കോടതി ഉയർത്തിയ മറ്റൊരു ചോദ്യം.

അതേസമയം ഇതു നയപരമായ കാര്യമാണെന്നും മറുപടി നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മറുപടി നൽകി. വാക്സീൻ നയം മാറിയതോടെ വാക്സീൻ ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതായി ഹർജിക്കാർ പരാതിപ്പെട്ടു.

ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരെയും കോടതി ജീവനക്കാരെയും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻഗണന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് എന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു കോടതി ചോദിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ഇടയിലും ലോക്ഡൗണിലും കോടതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് അറിയിച്ചു. കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.