കേരളത്തിന് ഐ.ഐ.ടി

single-img
23 September 2011

കേരളത്തില്‍ പാലക്കാട്ട് ഐ.ഐ.ടി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം റപ്പ് നല്‍കിയതായി മന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ്. കൂടാതെ കോട്ടയത്ത് ഐ.ടി. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.