തീരദേശ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു; എംജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കെട്ടിടത്തിനെതിരെ കോടതി

ഗായകന്‍ എംജി ശ്രീകുമാര്‍ തീരദേശ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിച്ചുവെന്ന് കേസ് വിജിലന്‍സ് അട്ടിമറിക്കുകയാണോയെന്ന് വിജിലന്‍സ് കോടതി. അന്വേഷണത്തില്‍ അഴിമതി