ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നവരുടെ പേര് പരസ്യമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി സൗദി

ഇതിന് മുൻപ് ചില അംഗങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് സമാനമായ ഒരു പ്രമേയം കൗണ്‍സില്‍ തടയുകയുണ്ടായിരുന്നു.

വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്കായുള്ള ആദായ നികുതി സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി

രാജ്യത്തെ വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്  ആദായ നികുതി  ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള  നിര്‍ദേശം സൗദി ശുറ കൗണ്‍സില്‍ തള്ളി. ശുറയുടെ പതിനെട്ടാമത് സമ്മേളനത്തിലാണ് പൊതുസ്വകാര്യ മേഖലയിലെ