അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്രമെങ്കിൽ അയോധ്യപുരിയിൽ വലിയ ബിംബം: നേപ്പാളുകാരുടെ `രാമജന്മഭൂമി´യിൽ ഭീമാകാരമായ ബിംബം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ട് നേപ്പാൾ

ഇന്ത്യയിൽ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതേ രീതിയിൽ നേപ്പാളിലെ അയോധ്യാപുരിയിലും രാമൻ്റെ ബിംബം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി

രാവണൻ നമ്മളുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല (ശ്രീലങ്കയിൽ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നാണെങ്കിലും അതിർത്തി മാറുമ്പോൾ പ്രതിനായകനിൽ നിന്നും നായകനിലേക്കും നായകനിൽ നിന്നും പ്രതിനായകനിലേക്കുമുള്ള ദൂരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും....