ഓണം ബംപര്‍ ആറ്റിങ്ങലിലെ പച്ചമരുന്ന് വില്‍പ്പനശാലയിലെ ജീവനക്കാരന്‍ അയ്യപ്പന്‍പിള്ളയ്ക്ക്

ഓണം ബംപര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ആറ്റിങ്ങല്‍ കീഴാറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി അയ്യപ്പന്‍ പിള്ളയ്ക്കു സ്വന്തമായി. ഏഴു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം