വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും കാണാന്‍ സാധിച്ചില്ല; ചിദംബരത്തിനായി സിബിഐയുടെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നുതവണ ചിദംബരത്തിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സിബിഐ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്