മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ ദുരന്തം: അഞ്ചു മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണെ്ടത്തി

ഐഎന്‍എസ് സിന്ധുരക്ഷക് മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ട നാവികരില്‍ അഞ്ചുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്നലെ കപ്പലിനുള്ളില്‍നിന്നു കണെ്ടടുത്തു. നാലു മലയാളികളുള്‍പ്പെടെ 18 നാവികരുടെ ജീവന്‍