ഞാനൊരു മലയാള ചിത്രത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നില്ലെന്ന ഹന്‍സികയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് മലയാളികളുടെ തെറിവിളി

ഞാന്‍ നിലവില്‍ ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിലും അഭിനയിക്കുന്നില്ലെന്ന തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി ഹന്‍സികയുടെ പോസ്റ്റിന് മലയാളികളുടെ െതറിവിളി. ദിലീപ് ജോഷി ടീമിന്റെ