കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ബിരുദ പരീക്ഷകള്‍ മെയ് 21 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

single-img
12 May 2020

കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഡിഗ്രി അവസാന സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ മെയ് 21 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ച്, ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ മെയ് 28ന് ആരംഭിക്കും. അതേപോലെ,പഞ്ചവത്സര എല്‍എല്‍ബി പത്താം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 8നും അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 16നും തുടങ്ങും.

മൂന്നുവർഷ എല്‍എല്‍ബി ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ ജൂണ്‍ 9ന് ആരംഭിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ക്ലേശം കണക്കിലെടുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്കായി സബ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിബിസിഎസ്എസ് ആറാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകളും മെയ് 21നാണ് തുടങ്ങുക.