യാത്രക്കാരില്‍ നിന്ന് എയർപ്പോർട്ട് ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ ആരംഭിച്ച് സൗദി

single-img
3 January 2020

സൗദിയിൽ ഇതാദ്യമായി എയർപ്പോർട്ട് ടാക്സ് നടപ്പായി. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്ര നടത്തുന്നവർക്കാണ് ടാക്സ്. യാത്രക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർപ്പോർട്ടിന് 10 റിയാലും മൂല്യവര്‍ദ്ധിത നികുതിയുമാണ് ടാക്സായി നൽകേണ്ടത്. അതേസമയം യാത്രക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ എയർപ്പോർട്ടിനും 10 റിയാൽ വീതവും നൽകണം.

പുതുവർഷം ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് ടാക്സ് നിയമം നടപ്പായത്. നിലവിൽ സൗദി ജനറല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷനാണ് നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർ ടിക്കറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ടാക്സ് കൂടി നൽകേണ്ടത്. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്ക് നികുതി ബാധകമല്ല. മാത്രമല്ല, കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വിമാന ജീവനക്കാര്‍, ട്രാന്‍സിറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ എന്നിവരെ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.