43 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ബോട്ടുകളും പാക്കിസ്ഥാൻ പിടികൂടി

single-img
17 December 2017

കറാച്ചി: 43 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിടികൂടി. പാക്കിസ്ഥാൻ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഇവർ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുപയോഗിച്ച ഏഴ് ബോട്ടുകളും പാക്കിസ്ഥാൻ പിടികൂടി.

ഇന്നലെ അറബിക്കടലിൽ കറാച്ചി തീരത്തിനു സമീപം പാക്കിസ്ഥാന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഡോക്ക് പോലീസിന് കൈമാറിയെന്നാണ് ഒടുവിലായി ലഭിച്ച വിവരം.