സഭയില്‍ കൈയാങ്കളി ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷം

single-img
13 March 2015

ബജറ്റ് അവതരണത്തെ തുടർന്ന് നിയമസഭയ്ക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും നടന്ന കടിപിടിയും കുഴഞ്ഞുവീഴലും ലഡു വിതരണവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷിച്ചു.

ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വന്ന ചില പോസ്റ്റുകൾ കാണാം

16420_664709

16420_664704

16420_664705

11046584_809516389136017_1271556630953722309_n-XSP29

10671223_883476535043726_2427464364425769537_n

screen-14.16.28[13.03.2015]

screen-14.15.44[13.03.2015]

11070742_327248927482908_4536280918864364323_n

11042654_786670091407681_7767817361766883960_n

10384921_1598860330355194_4699999614970186733_n

1491780_10203824570599143_8321642046155312254_n

16420_664707

11015225_883531115038268_9151294186759544096_n