ഇലിയാന “കില്ലാടിരാജയിൽ”

single-img
1 December 2014

iബിജുമേനോനും ലാലും ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് ‘കില്ലാടിരാജ. പ്രകാശ് രാജ്, രവി തേജ, ഇലിയാന എന്നിവരും മുഖ്യകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു